Homepage » World Bioethics Day 2019

 Interviews - OPEN Beyondvideo


 Opening addresses

 

Ismini Kriari, Evangelos D. Protopapadakis, Athanasios Tsakris, Metropolitan of Mesogaia and Lavreotiki Nikolaos, Georgios Vasilaros, Eleni Rethymiotaki, Dimitris Lamprellis, Georgios Arabatzis, Fereniki Panagopoulou-Koutnatzi

 

 

1st session

 

Chair: Ismini Kriari

 

Effy Vayena, Athina Gritzala, Dejan Donev, Željko Kaluđerović, Ivica Kelam 

 

2nd session


Chair: Myrto Dragona-Monachou

 

Andrie Panayiotou, Fereniki Panagopoulou-Koutnatzi, Liliya Sazonova, Stavroula Tsinorema, Kai Whiting